Läsupplevelser

 

Hur ser Jorden ut om ett hundra år?

Som ansvarig för Umeå universitets rymdutbildning ställde jag den frågan till många forskare och austronauter. Intressant var att höra deras syn på hur den tekniska utvecklingen påverkat miljön på vår planet.

När den kända rymdforskaren Stephen Hawkin, strax före sin död, gjorde ett uttalande om att vi inom femtio år måste börja planera för att flytta till en annan planet började jag samla på mej andra forskares synpunkter. 

All civillisation kommer att förgöra sig själv menade en del forskare.

Det är därför det kommer bli svårt att hitta en planet med ett intelligent liv, påpekar andra.

Det blev då tydligt för mig vad Stephen Hawkin menade. Vår jakt på "teknikutveckling" förstör vår Jord. Vi måste, om vår civillisation ska överleva, flytta till en annan planet. 

"Tre planeter” bygger på studier och samtal med forskare, astronauter om dagens tekniska utveckling och dess påverkan på miljön.

Den handlar om den fiktiva planeten Gårda. 

Forskarna på Gårda är eniga om att miljökatastroferna nått den nivå där planeten inte går att rädda. De börjar planera för att flytta till en annan planet. De har i sitt sökande efter en lämplig planet funnit två tänkbara, Kryptus och Jorden.

Kryptus har en flora och fauna, under utveckling. Den saknar troligtvis intelligent liv.

Jorden: Har ett intelligent liv. En flora och fauna som väl skulle lämpa sig för att utveckla växt och djurlivet på Kryptus.

Frågan blir. Skulle det gå att samarbeta med Jorden för att förstärka Kryptus flora och Fauna

Man beslutar sig för att skicka ut forskare till dessa planeter.

Till Kryptus för att se närmare på klimatet och det organiska livet.

Till Jorden för att söka samarbete för uppbyggnaden av Kryptus flora och fauna

Samtidigt arbetar en girig organisation för att överta makten

 

*****************************************

       Rymden vårt universum.

/rymd-sid-1.jpg

 

*****************************

Tankar om ledarskap.

Boken ”Ledarskap i ett bredare perspektiv” är en illustration, i text och bild, av de erfarenheter jag fått efter femtio års ledarskap som:

  • skolledare och lärare inom komvux, gymnasieskola och universitet.
  • ansvarig för utbildning och personalplanering inom industri.
  • egen företagare med inriktning på projektplanering.

 

Bokens tema.

Efter födseln går vi genom uppfostran och utbildning innan vi kommer till det första arbetet.

Här går vi till jobbet och utför ett arbete. Lämnar jobbet och går ut i samhället för att sedan återkomma till jobbet.

Vi kommer under denna rundvandring att påverkas av många olika miljöer.

Resan till jobbet, arbetssituationen, resan efter jobbet ut i samhällets olika miljöer som: familjeliv, sjukvård, handel, fritidsaktiviteter e.tc.

Alla dessa miljöer påverkar oss. De kan göra oss glada, ledsna, arga, olycksdrabbade, destruktiva mm.

Den glädje och arbetsvilja, som en miljö skapar, kan snart förändras på grund av situationen i en annan miljö.

Hur kan en ledare påverka detta?

 

***********************************************

 

Dess tema bygger på att alla har ett arbete om någon är villig att betala för detta!

I Gomma kommun är man villig att betala för den kunskap och erfarenhet innevånarna har.

Alla får en grundlön = Ingen är arbetslös.

Strategin är här att innevånarnas kunskaper, erfarenheter och intressen uppvisas och marknasförs. Alla kan se och nyttja dessa källor. 

 

********************************************

 

      Vår sociala värld.

De livskvalitativa värdenas betydelse för vår utveckling.

/omslag-soctank.jpg

 

Vår värld domineras av den tekniska utvecklingen. Det ultimata i denna utveckling är den teknik som behövs för att vi ska kunna ta oss allt längre ut i vårt universum. Våra ledare styrs av denna utveckling.

!957 sköts Gagarin som förste människa ut i en bana runt Jorden.

1969 landade den första människan på månen.

Nu planeras turer till Mars och det skickas sonder till allt fler planeter för att kartlägga vårt solsystem. Sonden Voyager är till och med på väg ut ur solsystemet.

Allt detta kräver i dag enorma mängder energi som redan fått stora konsekvenser på vår miljö.

Den kände forskaren Stephan Hawking sa 1998 att nuvarande energiuttag redan är förödande för vår Jord.

Vi är ändå bara i början av den tekniska revolutionen. Rymdverksamheten tex. kommer att kräva hundratals gånger mer energi.

Många forskare säger i dag att denna enorma jakt på energi kommer att leda till allt värre naturkatastrofer.

Kanske det är därför som vi aldrig får några signaler från andra värdar. De har under sin tekniska utveckling förstört sina planeter till den grad att planeterna gått under.

Ytterligare ett sidospår är att den tekniska utvecklingen alltid går före den sociala omvårdnaden. Gemenskapen knyts allt mer till tekniska prylar. Det skapas en segregation i vår gemenskap.  Till och med våra känslor till varandra blir beroende av dessa prylar. Vi blir egoister.

Det ”nya navet” i våra samhällen måste vara gemenskap. Vi behöver ett ”bredare ledarskap”, ett ledarskap som tar hänsyn till de livskvalitativa värdena. Utan social välfärd kommer ledarskapet att förstärka vägen till jordens undergång

När människors egenvärde stärks blir de nyfikna och intresserade av att upptäcka och utforska nya områden och arbetsmetoder.